Omdiskuterad fråga

Narkotikapolitiken är en omdiskuterad fråga i Sverige, och det finns olika ståndpunkter kring hur den bör utformas. Nedan presenteras några av de vanligaste